01 1 Onizhishin O’ow Bimaadiziwin


01 9 Bebaamosed Miinawaa Gawigoshko’iweshiinh


02 2 Zhaawanoowinini Indizhinikaaz


02 10 Whirlpool


03 3 Gaa-izhi-bimaadiziyaang Mewinzha Miinawaa Noongom


03 11 Gaa-aakozid Akiwenzii


04 4 Bijiinag Anishinaabe Gaa-waabamaad Chimookomaanan


04 12 Misko-baaka’aakwenh


05 5 Mayaganishinaabeg


05 13 Indinawemaaganag


06 6 Wenji-nibwaakaad Nenabozho


06 14 Saving Ojibwe


07 7 Anishinaabemowin Genwenimaang


08 8 Anangoowininiwag