Disc 1

01 Dibaakonigewinini
02 Mawinzowin
03 Ayaabadak Ishkode
04 Inday
05 Gibaakwa’igan
06 Makade-maanishtaanish
07 Gaazhagens
08 Jiigibiig Nenaandago-ziibiing
09 Ikwabin
10 Gidinwewininaan
11 Mawadishiwewin
12 Gaa-ina’oonind Anishinaabe